Indien u als ouder/verzorger belangstelling heeft voor onze school, kunt u contact opnemen met ons MKC. Vervolgens maakt de directeur een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het MKC. Aan het eind van het kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier.

 

Als wij het inschrijfformulier ingevuld retour hebben ontvangen, wordt dit op onze administratie verwerkt en ontvangt u een bewijs van inschrijving. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een intakegesprek. Hier wordt met u afgesproken welke dagdelen uw kind kan komen inlopen voordat het 4 jaar wordt. Dit is afhankelijk van uw wensen en onze mogelijkheden. Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, mag het definitief naar school.