Passend Onderwijs

Door de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen een zorgplicht. Dit betekent dat de scholen er voor verantwoordelijk zijn om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Hiervoor vormen regulier scholen en speciale (basis)scholen een samenwerkingsverband. Wij horen bij het samenwerkingsverband PassendWijs Arnhem.

Adres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem, telefoon: 026 760 0934,

www.swv-passendwijs.nl

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt eerst gekeken of extra ondersteuning in de klas kan worden geboden. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt.

Het schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

-          een korte typering van onze school en de kwaliteit van onze basisondersteuning.

-          de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)

-          de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Indien wij geen passende onderwijsplek kunnen bieden, dan zoeken wij binnen het samenwerkingsverband naar een school die de juiste ondersteuning kan bieden.

 

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Wij scoren over het algemeen voldoende tot goed op deze onderdelen. Het hele schoolondersteuningsprofiel is in te zien via onze website.

 

Speciale school voor basisonderwijs / Speciaal onderwijs

Ondanks alle extra ondersteuning is het basisonderwijs voor sommige kinderen toch niet de goede vorm van onderwijs. Voor deze kinderen is de keuze mogelijk voor een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).  Voordat een kind daar geplaatst kan worden, moet aangetoond zijn dat het kind echt niet in het basisonderwijs geholpen kan worden. In ons ondersteuningsplan staat omschreven welke stappen allemaal gezet moeten worden.  

Voor het school ondersteuningsprofiel (SOP) klikt u hieronder op de groene balk.

 

Jeugdgezondheidszorg

De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. Daarnaast is de JGZ regelmatig op school aanwezig voor spreekuren. Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is het mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een dagelijks telefonisch spreekuur.

De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.         

 

-          Onderzoek 5/6 jarigen en 10/11 jarigen

Voordat uw kind wordt onderzocht, krijgt u een informatie van de Jeugdgezondheidszorg thuisgestuurd. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden ingeleverd bij de leerkracht. De leerkracht zelf krijgt ook een lijst waarop hij/zij invult bij welke kinderen hij/zij extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dit met u bespreken.

De doktersassistente voert een screening uit. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of verpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de ingevulde vragenlijsten en doet een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind.

Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met bevindingen in . Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar huis. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

 

-          Het spreekuur

Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 088-3556000 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie.

 

-          Telefonisch spreekuur over algemene vragen over opvoeding en gezondheid

Heeft u een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u op maandag t/m vrijdag bellen naar Hulpverlening Gelderland Midden op nummer           088-3556000 tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld slaapproblemen, bedplassen, eetproblemen, druk gedrag, etc. U kunt ook een mail sturen naar: ggd@vggm.nl

 

Logopedie

 

Binnen ons Montessori Kind Centrum Anne Frank hebben wij een samenwerking met Praktijk logopedie Renes, Ilse van Hemert 

Tel: 06-81499637

Logopedie wordt op ons MKC gegeven.

 

Anti-pestprotocol

Door te klikken op onderstaande balk kunt u het anti-pestprotocol lezen dat we op school hanteren.