Samenwerking met ouders

Ouders kiezen bewust voor ons MKC.

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn voor ons partners in de opvoeding. Het gaat immers om de ontwikkeling van hun kinderen. Als ouder kunt u er vanuit gaan dat afspraken worden nagekomen en dat er verantwoord les wordt gegeven. Daar mag u ons ook op aanspreken. Ouders hebben echter ook verantwoordelijkheden voor het goed laten lopen van het schoolgebeuren. Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is en niet onnodig verzuimt. Daarnaast verwachten wij dat u ons ondersteunt en u uw kind helpt zich te houden aan de afspraken die binnen ons MKC gelden.